Polityka anulowania

Prawo do anulowania

Poniższe zasady anulowania mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów (patrz punkt 3 Ogólnych i biznesowych relacji GTC). Klienci komercyjni są z niej wyłączeni.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (AceFlex GmbH, reprezentowaną przez dyrektorów zarządzających pana Toma Tischer-Robbersa i pana Holgera Robbersa, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, numer telefonu: +49 5407 8986565, adres e-mail: info@aceflex.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu.

WAŻNE: Prosimy o nie wysyłanie towarów po prostu do naszej siedziby w Wallenhorst, prosimy o wcześniejsze omówienie z nami adresu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić towary do nas (AceFlex GmbH, reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Pana Toma Tischer-Robbersa i Pana Holgera Robbersa, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, numer telefonu: AceFlex GmbH, reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Pana Toma Tischer-Robbersa i Pana Holgera Robbersa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy: +49 5407 8986565, adres e-mail: info@aceflex.de) do zwrotu lub przekazania. Termin jest dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Wyłączenie prawa do anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych i są produkowane i dostarczane w formie cyfrowej (np. oprogramowanie, eBooki, pliki muzyczne lub wideo).

 

Koniec polityki anulowania

Należy pamiętać, że użytkownik musi spełnić powyższe warunki, aby prawidłowo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku anulowania zalecamy zwrot towarów w oryginalnym opakowaniu i wysłanie ich ubezpieczonych.

AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1470 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage