Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i ściśle przestrzegamy przepisów prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Poniżej chcielibyśmy poinformować, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

Organ odpowiedzialny

Administratorem danych w rozumieniu RODO i BDSG jest

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a) Odwiedzenie strony internetowej

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, automatycznie gromadzone są informacje techniczne przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do naszego serwera. Informacje te obejmują na przykład datę i godzinę dostępu, adres IP, używaną przeglądarkę i system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i podobne informacje. Informacje te są gromadzone automatycznie i anonimowo, tj. nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby.

b) Formularz kontaktowy / narzędzie do planowania

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub narzędzia do planowania na naszej stronie internetowej, gromadzimy i przechowujemy podane przez niego dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli dotyczy, wiadomość). Używamy tych danych wyłącznie do przetwarzania zapytań i usuwamy je natychmiast po przetworzeniu, pod warunkiem, że nie ma ustawowych obowiązków przechowywania.

c) Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z niej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

d) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Aktywowaliśmy również funkcję anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, dzięki czemu adres IP użytkownika jest rejestrowany przez Google tylko w skróconej formie. Google wykorzystuje te informacje do analizowania sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

e) Youtube

Ta strona internetowa i zintegrowane z nią oferty zawierają tak zwane osadzenia filmów na YouTube. Umożliwiają one połączenie z YouTube i przechowywanymi tam filmami. YouTube jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Cel i zakres gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, a także prawa użytkownika i opcje ustawień w celu ochrony jako klienta YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube. Można ją znaleźć pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy/.

f) Linki do mediów społecznościowych i udostępnianie w mediach społecznościowych

Posiadamy własne strony w mediach społecznościowych dla dostawców zewnętrznych, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków z tej witryny. Korzystanie z linków spowoduje przejście do odpowiednich witryn internetowych dostawców zewnętrznych (np. Facebook, Twitter, Google+), gdzie można również udostępniać nasze treści. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie następuje transfer danych. Po wejściu na stronę dostawcy zewnętrznego użytkownik znajduje się w obszarze odpowiedzialności danego dostawcy zewnętrznego, w związku z czym zastosowanie ma również jego oświadczenie o ochronie danych lub oświadczenie o wykorzystywaniu danych. Nie mamy na to wpływu, ale zalecamy wylogowanie się z danego dostawcy zewnętrznego przed skorzystaniem z odpowiedniego linku, aby uniknąć niepotrzebnego przesyłania danych, tak aby profile użytkowania nie mogły być tworzone przez dostawcę zewnętrznego po prostu za pomocą linku.

h)Uwagi

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji komentowania na naszej stronie internetowej, czas utworzenia komentarza, wybrany pseudonim i tymczasowo adres IP użytkownika będą przechowywane wraz z tymi komentarzami. Ma to na celu ochronę naszych praw w przypadku treści niezgodnych z prawem.

 

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Na przykład może być konieczne przekazanie przez nas danych użytkownika partnerowi logistycznemu lub dostawcy usług płatniczych w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku transmisja danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie lub ujawnienie danych użytkownika stronom trzecim będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę lub jeśli istnieje prawny obowiązek takiego działania.

 

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Prosimy o kontakt z wyżej wymienionym organem odpowiedzialnym.

 

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Prosimy zatem o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

AceFlex GmbH hat 4,81 von 5 Sternen 1279 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage